Modüler 3 Boyutlu Porselen ve Seramik

Endüstriyel Simbiyoz Nedir?

Endüstriyel simbiyoz, bir endüstrinin veya endüstriyel prosesin atıklarının veya yan ürünlerinin bir başka endüstrinin hammaddesi haline geldiği süreçtir. Bu konseptin uygulanması malzemelerin daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlar ve döngüsel bir ekonominin yaratılmasına katkıda bulunur.

Böyle bir ekonomiye geçiş, ekonomik rekabet gücünün, sürdürülebilirliğinin, kaynak verimliliğinin ve kaynak güvenliğinin artmasıyla sonuçlanacağı için kaynakların giderek tükendiği dünyamız için gereklidir.

Endüstriyel simbiyoz, içinde hiçbir atık ürün üretilmeden enerji ve malzemelerin sürekli olarak çevrildiği ekolojik sistemlerin işleyişini taklit etmeye çalışan birbirine bağlı bir ağ oluşturur. Birincil hammaddelerin kullanımını azaltmayı, ikincil hammaddelerin kullanımını arttırmayı hedefler.

Böylece endüstriyel simbiyoz,

  • Sıfır atık oluşumuna katkıda bulunur.

  • Doğal kaynakların kullanımını azaltır.

  • Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlar.

  • Atıklar için düzenli depolama ve atıklarının bertarafı gibi ihtiyaçları azaltır.

  • Atılacak malzemelerden değer yaratılmasına izin verir ve böylece malzemeler geleneksel endüstriyel sistemlere göre daha uzun süre ekonomik olarak değerli kalır.

  • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur.

  • İlgili endüstrilerin çevresel ayak izini azaltmaya hizmet eder.

Endüstriyel simbiyozun örnekleri geniş kapsamlıdır. Gıda üretimi için bir endüstriden sıcak seralara atık ısı kullanımını, inşaat malzemelerinde kullanılmak üzere araba lastiği talaşlarının geri kazanılmasını ve balık çiftliklerinden çamurun tarımsal gübre olarak kullanılmasını endüstriyel simbiyoza örnek verilebilir.